Principy sociálního podnikání

Společensky prospěšný cíl.

1. Již od roku 1998 tvoří náš pracovní tým více než 50% zaměstnanci, kteří patří do skupiny osob vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením – osoby se zdravotním znevýhodněním.

Postupným vybudováním dvou provozoven – kompletně zařízené bezbariérové šicí dílny a truhlárny vytváříme trvale udržitelná pracovní místa pro osoby s handicapem a tím významně přispíváme ke snížení nezaměstnanosti v regionu Plzeňského kraje. V naší firmě máme dlouhodobé zaměstnance téměř s nulovou fluktuací a více než 80 % zaměstnanců má určitou formu zdravotního znevýhodnění.

Přepočtený stav všech zaměstnanců za rok 2023: 5,28

Přepočtený stav OZP 1.a 2.stupeň: 2,50

Přepočtený stav OZZ: 0,50

Přepočtený stav TZP: 0,42

Celkem 80,68%

2. Naše společnost je integračním sociálním podnikem.

Na pracovišti je k dispozici integrační personalista a mistr, jsou v úzkém kontaktu se zaměstnanci.

Integrační personalista se věnuje nově přijatým zaměstnancům, aby se postupně adaptovali do pracovního prostředí, kromě pracovních problémů je k dispozici i při řešení osobních problémů ( např. problémy s bydlením, exekuce, oddlužení ,komunikace s úřady a pod. )

Mistr přiděluje práci, dohlíží a kontroluje odvedenou práci. Dále se domlouvá rozvrh práce na jednotlivých pracovištích, náměty na usnadnění a zlepšení pracovních postupů.

Poskytujeme zkrácenou a po dohodě i flexibilní pracovní dobu, což napomáhá lépe skloubit pracovní a osobní život zaměstnanců.

Je zaveden systém odměn, které motivují zaměstnance k odvádění kvalitní práce.

Zaměstnanci mohou po dohodě s vedením využívat firemní majetek k osobním potřebám, např, zápůjčka dodávkového automobilu.

Zaměstnanci jsou postupně vzděláváni za účelem zvyšování jejich kvalifikace dle jejich individuálních schopností.

Podporujeme otevřenou komunikaci mezi zaměstnanci a vedením podniku, umožňujeme jejich účast na směřování podniku, mají možnost vyjádřit svůj názor, přítomnost více pohledů napomáhá k vytvoření harmoničtějšího prostředí, k větší soudržnosti, upevnění týmové práce.

Pro obsluhu strojů zaměstnáváme osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce, zvyšováním odborné kvalifikace jsou schopni obsluhu moderních strojů zvládnout. Jsou školeni v oblasti pracovního práva, bezpečnosti práce a PO externí firmou.

Podnik je tak schopen nabídnout sofistikovanou práci a designové výrobky.

Druhou provozovnou je šicí dílna, kde rovněž pracují osoby se zdravotním znevýhodněním. V šicí dílně po výrazném poklesu poptávky na výrobu pracovních rukavic byla nutná změna organizace výroby a v současné době je činnost zaměřena na zakázkovou výrobu atypických matrací do aut a vestaveb dle výkresové dokumentace a nově zavedena služba – čalounictví. Tyto výrazné změny nám otevřely cestu k novému okruhu zákazníků, kteří upřednostňují a vyhledávají individuální přístup.

3. Více než 51% zisku reinvestujeme zpět do rozvoje sociálního podniku, hlavně na nákup nového vybavení, pracovních pomůcek pro usnadnění práce a zkvalitnění pracovního prostředí našich zaměstnanců. V provozovně truhlárny byla provedena rekonstrukce střechy – nadkrokevní zateplení PUR panelem tl .100 + střešní polystyren 60 mm. V roce 2024 bude provedeno zateplení světlíku.

Environmentální prospěch:

Naši výrobní činnost se snažíme provozovat s ohledem na životní prostředí. Truhlářská výroba pomocí CNC stroje je energeticky úspornější než klasické zpracování truhlářskými stroji.

Vstupní materiálem je dřevo s certifikátem PEFC a FCS z místních zdrojů, převážně nakupujeme od VLS s.p. divize Hořovice a Karlovy Vary. Tento certifikát prostřednictvím podpory trvale udržitelného hospodaření v lesích zabezpečuje v celém dodavatelském řetězci lesních produktů, že dřevo a produkty lesa jsou podrobovány dodržováním nejvyšších ekologických, sociálních a etických standardů. Dřevěný odpad je následně zpracován na dřevěné brikety, které slouží k vytápění šicí dílny.

Budovy, ve kterých provozujeme výrobu jsou kompletně zatepleny a vytápěny úsporným zdrojem tepla – dřevěnými peletami a dřevní štěpkou, kterou si sami vyrábíme. Používáme obalový a spotřební materiál vyráběný z recyklovaných surovin.

V roce 2024 jsme v truhlárně vyrobili a darovali VLS s.p. speciální ptačí budky pro sovy – 7 ks.

Po domluvě s paní lesní pedagožkou VLS jsme pro ní vyrobili modřínové polotovary na výrobu hnízd pro čmeláky a ostatní hmyz, které se využívají při školních exkurzích.

Dále VLS s.p., polesí Strašice darujeme dřevěné zbytky z naší výroby, které používají při opravách posedů a oplocenek.

Místní prospěch:

Přednostně zaměstnáváme místní obyvatele. Využíváme v maximální míře místní zdroje surovin a dodavatele z ČR. Naše zakázky realizujeme především v Plzeňském a Středočeském kraji.

Spolupráce s obecním úřadem – ubytování pro zaměstnance, kteří prošli nebo procházejí insolvencí v Domově pod Brdy o.s.-ubytování pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Nově přijatý zaměstnanec v osobním bankrotu – v případě potřeby jednání se správcem k vyřešení problému. Zaměstnanec plní podmínky insolvence a v roce 2025 bude oddlužen.

Sponzoring speciální ZŠ Žebrák – výroba adventních kalendářů pro jednotlivé třídy, relaxační sedací bobíky z naší čalounické dílny.